O DZIAŁALNOŚCI

Nasza firma oferuje pełen zakres usług geodezyjnych na terenie powiatu żagańskiego, żarskiego i w okolicy. Wykonywane przez nas roboty to spełnienie najwyższych standardów jakościowych i dbałość o klienta. Podejmując z nami współpracę zyskujesz pewność solidnie wykonanej pracy. Dokładność pomiarów to bezpieczeństwo inwestycji i gwarancja spokoju w przyszłości.

Sprawdź ofertę

Numer kontaktowy
+48 507 072 558

Avatar

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Mapa do celów projektowych jest niezbędna do wykonania projektu budowlanego. Geodeta sprawdza aktualność mapy zasadniczej w terenie i w razie konieczności uzupełnia ją niezbędnymi pomiarami geodezyjnymi. Mapa do celów projektowych podlega uwierzytelnieniu w Starostwie.

Avatar

PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI

Podział nieruchomości polega na wydzieleniu przez geodetę części działki, przeważnie celem przeniesienia jej własności przez dotychczasowego właściciela na rzecz nowego właściciela.

Avatar

POMIARY SYTUACYJNO - WYSOKOŚCIOWE

Prace mające na celu dostarczenie informacji o przestrzennym położeniu obiektów i wysokości. Pomiary wykonywane są do zakładania jak i aktualizacji mapy zasadniczej.

Avatar

TYCZENIE OBIEKTU W TERENIE

Tyczenie ma na celu wyznaczenie w terenie obiektu zgodnie z zatwierdzonym planem zagospodarowania działki. Jest to pierwsza czynność rozpoczynająca proces budowlany.

Avatar

OBSŁUGA INWESTYCJI

Szereg prac mających na celu zapewnienie zgodności budowanego obiektu z projektem wykonawczym. W szczególności są to czynności takie jak: wytyczenie obiektu w terenie, założenie osnowy wysokościowej, pomiary kontrolne oraz pomiar powykonawczy.

Avatar

INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA

Pomiar przeprowadzany po zakończeniu budowy w celu stwierdzenia zgodności usytuowania budowli w terenie z planem zagospodarowania działki. W wyniku inwentaryzacji powstaje mapa zasadnicza z naniesioną nowo powstałą budowlą

Avatar

OBMIAR

Pomiary inwentaryzacyjne zewnętrznej strony budynku oraz wewnętrznych pomieszczeń. W wyniku pomiary powstaje operat techniczny który może posłużyć jako załącznik do wszelkiej dokumentacji niezbędnej do naliczania podatków gruntowych czy też kosztu najmu.

Avatar

WEKTORYZACJA

Wektoryzacja polega na przekształceniu papierowej mapy w postać cyfrową. Przy pomocy digitalizacji możliwe jest pozyskanie danych wektorowych a także tworzenie danych opisowych.

Avatar

PRACE NIESTANDARDOWE

Wykonujemy także inne nietypowe prace geodezyjne tj: odkształcenia liniowe, pomiary przemieszczeń itp. Pomagamy także przy kompletacji dokumentów niezbędnych do pozwolenia na budowę. Jesteśmy w stanie wykonać wszelkie prace w zależności od potrzeb klienta.

KONTAKT

podziel się z nami swoją opinią

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwesrtująca w obszary wiejskie".

Uruchomienie działalności gospodarczej, polegającej na świadczeniu usług geodezyjnych, kartograficznych i geoinformatycznych

Operacja pn. mająca na celu wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich wspólfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność"

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wartość realizowanej operacji: 100 000zł, w tym ze środków EFRROW 100 000zł. Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez LGD Bory Dolnośląskie